Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud
Legea 52/2002
Privind transparenta decizionala in administratia publica

Legea nr. 215/2001
Administratiei publice

Legea nr. 247/2005
Privind reforma in domeniul proprietatii

Legea nr. 544/2001
Privind liberul acces la informatii de interes public

Legea nr.1/2000
Privind retrocedarea padurilor

Legea nr. 18/1991 republicata in 1998
Legea fondului funciar

Legea nr. 544/2004
Legea contenciosului administrativ

Legea nr. 188/1999 republicata in 2004
Legea functionarului public

O.G. nr. 27/2002
Privind dreptul la petitionare

O.U.G. nr. 209/2005
Privind accelerarea retrocedarilor

Regulamentul privind aplicarea legii 247/2005
Masuri adiacente

Regulamentul privind aplicarea legilor propietatiiLista Functii 28 Septembrie 2018
Lista Functii 29 Martie 2019
Proiectia bugetului local subcapitole 2019
Proiectia bugetului local subcapitole 2020-2022
Concurs de recrutare Anunt promovare functie publica


Declaratii de avere 2017

Baiasu Elena Daniela Declaratie de avere.pdf
Baiasu Elena Daniela Declaratie de interese.pdf
Blejan C Damian Declaratie de avere.pdf
Blejan C Damian Declaratie de interese.pdf
Blejan Dumitru Declaratie de avere.pdf
Blejan Dumitru Declaratie de interese.pdf
Calin C tin Marian Declaratie de avere.pdf
Calin C tin Marian Declaratie de interese.pdf
Dinca Cristian Constantin Declaratie de avere.pdf
Dinca Cristian Constantin Declaratie de interese.pdf
Gurgu Valerian Declaratie de avere.pdf
Gurgu Valerian Declaratie de interese.pdf
Manolache I Gheorghe Declaratie de avere.pdf
Manolache I Gheorghe Declaratie de interese.pdf
Parpala Petrisor Gheorghe Declaratie de avere.pdf
Parpala Petrisor Gheorghe Declaratie de interese.pdf
Popescu A Ion Declaratie de avere.pdf
Popescu A Ion Declaratie de interese.pdf
Stamatie Gheorghe Declaratie de avere.pdf
Stamatie Gheorghe Declaratie de interese.pdf
Trasca Vasile Declaratie avere.pdf
Trasca Vasile Declaratie interese.pdf
Vladusel Constantin Declaratie avere.pdf
Vladusel Constantin Declaratie interese.pdf

Declaratii de avere 2018

Baiasu Elena Daniela Declaratie avere.pdf
Baiasu Elena Daniela Declaratie interese.pdf
Blejan Damian Declaratie avere.pdf
Blejan Damian Declaratie interese.pdf
Blejan Dumitru Declaratie avere.pdf
Blejan Dumitru Declaratie interese.pdf
Calin Constantin Marian Declaratie avere.pdf
Calin Constantin Marian Declaratie interese.pdf
Dinca Cristian Constantin Declaratie avere.pdf
Dinca Cristian Constantin Declaratie interese.pdf
Gurgu Valerian Declaratie avere.pdf
Gurgu Valerian Declaratie interese.pdf
Manolache Gheorghe Declaratie avere.pdf
Manolache Gheorghe Declaratie interese.pdf
Parpala Petrisor Gheorghe Declaratie avere.pdf
Parpala Petrisor Gheorghe Declaratie interese.pdf
Popescu Ion Declaratie avere.pdf
Popescu Ion Declaratie interese.pdf
Stamatie Gheorghe Declaratie avere.pdf
Stamatie Gheorghe Declaratie interese.pdf
Trasca Vasile Declaratie avere.pdf
Trasca Vasile Declaratie interese.pdf
Valdusel Constantin Declaratie avere.pdf
Vladusel Constantin Declaratie interese.pdf

Declaratii de avere 2019

Baiasu Elena Daniela.pdf
Gurgu Valerian.pdf
Stamatie Gheorghe.pdf
Trasca Vasile.pdf
Dinca Cristian Constantin.pdf
Blejan Damian.pdf
Manolache Gheorghe.pdf
Popescu A. Ion.pdf
Vladusel Constantin.pdf
Calin Constantin Marian.pdf
Parpala Petrisor Gheorghe.pdf
Blejan Dumitru (Primar).pdf

Declaratii de avere 2020

Baiasu Elena Daniela.pdf
Gurgu Valerian.pdf
Dobre Sorin.pdf
Blejan Mihaita George.pdf
Blejan Damian.pdf
Stamatie Gheorghe.pdf
Dinca Cristian Constantin.pdf
Enescu Gheorghe.pdf
Trasca Vasile.pdf
Paduretu Ion.pdf
Manolache Gheorghe.pdf
Baiasu Ion.pdf

Declaratii de avere 2021

Dinca Cristian Constantin.pdf
Baiasu Elena Daniela.pdf
Blejan C. Damian.pdf
Baiasu Ion.pdf
Blejan Mihaita George( Primar ).pdf
Manolache Gheorghe ( Viceprimar).pdf
Dobre Constantin Sorin.pdf
Enescu Gheorghe.pdf
Manolache Gheorghe (Consilier cu Atributiuni de Viceprimar).pdf
Paduretu Ion.pdf
Blejan Mihaita George( Viceprimar cu Atributi de Primar ).pdf
Stamatie Gheorghe.pdf
Trasca Vasile.pdf
Gurgu Valerian.pdf

Declaratii de avere 2022

Baiasu Elena Daniela.pdf
Baiasu Ion.pdf
Blejan C. Damian.pdf
Dobre Constantin Sorin.pdf
Blejan Mihaita George ( Primar ).pdf
Dinca Cristian Constantin.pdf
Enescu Gheorghe.pdf
Gurgu Valerian.pdf
Manolache i. Gheorghe ( Viceprimar).pdf
Stamatie Gheorghe.pdf
Paduretu Ion.pdf
Trasca Vasile.pdf
TAXE SI IMPOZITE


Dare de seama 2013
Dare de seama 2014
Taxe si impozite 2014
Taxe si impozite 2020

Dare de seama 2020

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2020.pdf
BILANT 31.12.2020.pdf
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31 DECEMBRIE 2020.pdf
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE 31 DECEMBRIE 2020.pdf
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL VENITURI 31 DECEMBRIE 2020.pdf
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI SECTIUNI DE DEZVOLTARE 31.12.2020.pdf
II. Sinteza platilor restante si arieratelor 31 DECEMBRIE 2020.pdf
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA LA DATA 31.12.2020.pdf
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE 31 DECEMBRIE 2020.pdf
Situatia actiunilor partilor sociale detinute direct indirect de către UAT, la operatorii economici.pdf
Situatia active lor si datoriilor ins titutiilor publice din administratia locala 31 DECEMBRI 2020.pdf
Balanta analitica gradul 1 Decembrie 2020.pdf
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA DATA DE 31.12.2020.pdf
Situatia actiunilor partilor sociale detinute direct indirect de către UAT, la operatorii economici (2).pdf
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31 DECEMBRIE 2020.pdf
Situatia centralizata a arieratelor bugetului general 31 DECEMBRIE 2020.pdf
Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31 DECEMBRIE 2020.pdf
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURI NETE.pdf
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE LA DATA DE 31.12.2020.pdf
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 31 DECEMBRIE 2020.pdf
SOLD LA FINELE PERIOADEI 2020.pdf
SOLD LA FINELE PERIOADEI.pdf
VENITURILESICHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31 decembrie 2020.pdf